Algemene Ledenvergadering 14 januari 2014

Algemene Ledenvergadering 14 januari 2014

Na een kort moment van stilte voor de leden die ons zijn ontvallen, opent de voorzitter de vergadering. Het is mooi om te zien dat er veel leden op deze A.L.V. zijn afgekomen. Het geeft aan dat de interesse in het reilen en zeilen binnen de vereniging onder de leden zeker aanwezig is. Arnhemse Boys heeft in 2009 het nieuwe sportpark in Schuytgraaf betreden. Het vijfde seizoen op dit sportpark is nu in volle gang en het is goed om te zien hoe de vereniging blijft groeien en zichzelf blijft verbeteren. Er is een nieuw veld in gebruik genomen, waardoor we nieuwe leden hebben kunnen verwelkomen. Organisatorisch maken we stappen door in te spelen op de ledengroei, goed na te denken over waar we naar toe willen met de vereniging en een beleid hierop af te stemmen. Dit is alleen maar mogelijk door de goede betrokkenheid van nieuwe en oude leden. Het jaarverslag van 2013 wordt door het bestuurslid Technische zaken (Toon Hartemink) voorgedragen.

Dan is het woord aan de penningmeester om de financiële cijfers te verantwoorden. Opvallend zijn de hogere personeelskosten, huisvestingskosten, echter staat daar tegenover dat er meer inkomsten zijn aan contributie en er lijkt door de gemeente tegemoet gekomen te worden aan de compensatie voor veldhuur. Vervolgens verleend de kascommissie decharche voor de financiële cijfers. Wim Scheerder en Joost van Casteren zijn te spreken over het gevoerde beleid en geven aan dat het erg duidelijk is toegelicht. Overige leden stemmen ook in met de financiële cijfers.

Jeugdvoorzitter Jan Willem Vaartjes  bespreekt de ontwikkelingen binnen de jeugd. Hierin spreekt hij mooie woorden over het enthousiasme bij de jeugd. De vereniging is er voor spelertjes die graag in een selectie spelen en spelertjes die liever puur recreatief de sport beoefenen. Vrijwilligers die zich inzetten voor de jeugd verdienen een pluim voor de inzet. Eenieder doet het op zijn/haar eigen manier. Voor het 100 jarig bestaan is er toestemming gevraagd aan de aanwezig leden om hier een commissie voor op te richten. Hier is instemmend op gereageerd en een aantal personen heeft zich hiervoor aangemeld.

Er is een korte toelichting gegeven op verstrekte informatie over de organisatiestructuur van Arnhemse Boys Schuytgraaf. Het is gelukt om in kaart te brengen welke taken en verantwoordelijkheden er bij de verschillende commissies en bestuursleden komen te liggen. Nu is het zaak dat er vanuit de commissies wordt verwoord welke taken en verantwoordelijkheden er bij welke personen komen te liggen. Hiervoor zal het aanspreekpunt van de desbetreffende commissie gevraagd worden dit op papier te zetten.

Fairplay is dit jaar met een commissie gestart. Hierover heeft Edwin Maalderink  met een mooie presentatie de plannen toegelicht.

Nieuwe bestuursleden zijn benoemd en is mee ingestemd door de aanwezige leden.

Voorzitter                                         Eric Reijnders

Bestuurslid lagere senioren       Jelle van Mechelen

Accommodatie                               Joop Knoops

Jeugd                                                  Jan Willem Vaartjes

Technische zaken                          Toon Hartemink

Penningmeester                             Bert Geurtz.

Vragen:

Emil Janischka
Francois

Aftredend Kascommissie
Wim Scheerder,

Aangetreden
Marloes Remie

Geen reactie's

Geef een reactie