Bericht van de voorzitter

Bericht van de voorzitter

Beste Leden,

0a092f0

Het is alweer een tijd geleden dat jullie van mij een persoonlijk woord hebben ontvangen. De laatste keer was in juli, toen de meesten van ons de vakantie nog voor de boeg hadden. Het is inmiddels bijna december en we hebben er alweer een halve seizoen met voetbal op zitten!

Voetbal op het sportpark

Veel vrijwilligers binnen onze vereniging hebben weer hun best gedaan om het voetbal weer mogelijk te maken op Schuytgraaf. Het soms even met kunst en vliegwerk, maar het doet mij altijd goed te zien dat er nog verenigingsmensen zijn die zich belangeloos inzetten. Helaas heb ik ook moeten constateren dat er nog steeds mensen zijn die denken dat ze bij ons het product voetbal inkopen en dat ze tegelijkertijd hoge eisen stellen aan de kwaliteit en professionaliteit die geboden moet worden. Jammer. Het doet bovendien geen recht aan de inzet van vrijwilligers die, naast het betalen van contributie, óók de vereniging ondersteunen in hun taken. Nu genoeg hierover…

Nieuw bestuur

Verheugd ben ik, dat nieuwe mensen zich aangemeld hebben bij het hoofdbestuur. Zeer capabele mensen in mijn ogen met een duidelijke visie en nieuwe energie. Bij de eerst volgende ALV zal het bestuur deze mensen graag aan u voorstellen en wordt u gevraagd in te stemmen met toetreding tot het hoofdbestuur. Mooi bruggetje naar de aanstaande ALV!

Algemene Leden Vergadering

Conform de statuten moeten wij voor het einde van ieder jaar een ALV houden. In deze ALV wordt o.a. de jaarrekening 2014-2015 en de begroting voor 2016-2017 vastgesteld. De huidige begroting 2015-2016 is in de vorige ALV vastgesteld. Met de nieuwe mensen die op dit moment als interim het bestuur versterken gaan we voorstellen om de ALV in januari te houden. Hierdoor krijgen ze meer tijd om zich in te kunnen werken en voor te bereiden. Een uitnodiging voor de ALV inclusief stukken volgen binnenkort. Ook speelt de aanstaande sinterklaas en kerstperiode, in onze en wellicht ook in uw drukke agenda een rol.

Wel kan ik u alvast melden dat wij de vragen en opmerkingen gesteld tijdens de vorige ALV ten harte hebben genomen en hier aan gewerkt hebben. Op sommige vlakken heeft u het wellicht al gemerkt.

We hebben het innen van de contributie uitbesteed aan Clubcollect en ook hebben we de kritisch gekeken naar de ledenadministratie en wijzigingen doorgevoerd. Nadat de wasploeg heeft aangegeven te stoppen hebben we nieuwe mensen bereid gevonden deze taak (deels) over te nemen. Hierdoor wordt van een aantal teams de was gedaan door de vereniging. In de ALV zullen we hier verder op terug komen.

Daarnaast hopen we dat we u ook tijdens de ALV meer kunnen vertellen over de ontwikkelingen met de gemeente Arnhem als eigenaar van het sportcomplex inclusief kantine. De gesprekken over een overeenkomst verlopen nog moeizaam.

 Gemeente als beheerder

De vorige keer meldde ik u dat de stichting (SAS), die in opdracht van de gemeente Arnhem het gebouw jaren heeft geëxploiteerd en beheerd het faillissement heeft aangevraagd. De SAS is de beheerder van het clubgebouw dat door ons als vereniging wordt gebruikt. De afwikkeling van dit faillissement loopt nog steeds.

In goed overleg met de bewindvoerder van de Stichting en de gemeente Arnhem hebben we enkele praktische afspraken gemaakt over het gebruik van de kantine .

De onderhandelingen hierover lopen nog steeds. Op het moment dat er een bevredigend resultaat op tafel ligt, dan zullen wij u hier uiteraard over raadplegen. Ons streven is om dit te doen in januari tijdens de ALV.

Een prettige ontwikkeling is dat wij als vereniging op dit moment de omzet van de kantine nu zelf naar de clubkas mogen brengen. Dat betekende ook meteen veel veranderingen voor ons in de aansturing en coördinatie van de “horeca” in de kantine. Wij laten ons in deze verandering adviseren door een bedrijf.

Veranderingen gebruik complex

Het kunstgrasveld 2 (nieuwe) wordt beter afgeschermd door middel van een hoog hekwerk. Hierdoor wordt de exclusiviteit voor de Arnhemse Boys beter gewaarborgd.

Omdat de stichting niet meer op het sportcomplex aanwezig is, zal er geen dagelijks toezicht meer zijn, dus geen beheerder meer overdag. Dit heeft een aantal consequenties.

De centrale deur zal door de week overdag op slot gaan. Bezoekers die in het pand, bij een van de gebruikers moeten zijn kunnen dan aanbellen. Hierdoor is er meer zicht op wat er overdag binnen komt lopen en hopelijk wordt er dan ook minder vernield en ruimten bevuild. Onze kantine zal overdag niet meer bemand en toegankelijk zijn voor iedereen. Er zijn vaste tijden vermeld op de deuren waarop de kantine wel bemand zal zijn. Het zal af en toe even wennen zijn. We waren ook wel erg verwend…

Ook binnen de kantine zie je dat er hard gewerkt wordt. Er is een wand doorgebroken om meer ruimte te krijgen. De bar is groter en overzichtelijker geworden. Achter de schermen wordt ook hard gewerkt om er een “eigen clubgebouw” van te maken. De resultaten daarvan zien we binnenkort terug in….

Kortom, we zijn en blijven een enerverende en bruisende vereniging!

Ik wens jullie allen een fijn Sinterklaasfeest met de kinderen, een mooie kerst samen met het gezin en een gezond en voorspoedig nieuwjaar.

PS: op 2 januari houden wij onze nieuwjaarsreceptie. Aankondiging volgt, maar noteer vast in uw nieuwe agenda. Ik hoop daar met u te kunnen toasten op een mooi voetbalseizoen!

Met sportieve groet,

Rick Schonis

a.i. Voorzitter Arnhemse Boys Schuytgraaf

 

Geen reactie's

Geef een reactie