Bericht van de voorzitter

Bericht van de voorzitter

0a092f0

Beste Leden,

Dit is mijn laatste bericht voor mijn vakantie. Voor velen van ons is het voetbalseizoen al afgelopen, toch wordt er achter de schermen nog flink doorgewerkt om komend seizoen het voetballen op sportcomplex te Schuytgraaf wederom mogelijk te maken. Ik kan u ook melden dat de stichting (SAS), die in opdracht van de gemeente Arnhem het gebouw exploiteert en beheert faillissement heeft aangevraagd. Later vertel ik hier meer over.

Teamindelingen Jeugd

De teamindelingen zijn net zoals de klassenindelingen op school ook bij onze vereniging ieder jaar een “hot item”, met name de jongere jeugdteams E en F. Bij de indeling van de oudere jeugd zijn de wensen minder leidend hierin. Het is helaas onmogelijk om aan iedere wens te kunnen voldoen. We hebben daarom keuzes moeten maken. Voor de definitieve indeling van de teams en trainingstijden verwijs ik u naar de website.

Vrijwilligers

Het afgelopen seizoen hebben circa 175 vrijwilligers het voetbal mogelijk gemaakt binnen uw vereniging. Ik ben er erg trots op om te zien dat deze mensen zich met veel plezier weer in hebben gezet. HARTELIJK DANK NAMENS HET BESTUUR! Zonder de betrokkenheid van deze vrijwilligers kan er namelijk niet gevoetbald worden bij de Arnhemse Boys Schuytgraaf. Ook wil ik een extra woord van dank voor hun verdiensten uitspreken voor mijn voorganger Eric Reijnders en de wasploeg. In deze korte tijd dat ik bij de club voorzitter ben heb ik deze mensen gezien als harde werkers met hart voor uw club!

Nieuwe coördinatoren

Voor komend seizoen hebben we voor de jeugdafdeling twee coördinatoren weten te binden aan uw vereniging. Een coördinator voor de jeugdtrainers (Davy Hendriks) en een coördinator voor de jeugdleiders (René Albers). Beide heren worden toegevoegd aan de bestaande Technische Jeugd Commissie (TJC) die binnen de jeugdafdeling is vertegenwoordigd.

Nieuwe organisatie structuur

Hiermee geef ik meteen een bruggetje, om u wat meer te vertellen over de organisatie voor komend seizoen. Zoals u weet staan de leden bovenaan in het organigram van de vereniging. Het hoofdbestuur staat daaronder en is benoemd door de leden. Deze komen maandelijks bijeen. Namens het hoofdbestuur is er een dagelijks bestuur, dit is de voorzitter (a.i. Rick Schonis) penningmeester (Bert Geurtz) en secretaris (Hans Lucke). Het dagelijks bestuur vergadert iedere vrijdagochtend. Binnen de vereniging hebben we te maken met jeugdteams en seniorenteams. Deze gaan verder onder de naam Jeugdafdeling (voorheen jeugdcommissie) en de Seniorenafdeling. De Jeugdafdeling wordt net zoals het afgelopen seizoen geleid door Jan Willem Vaartjes., Hiermee krijgt hij de functie hoofd Jeugdafdeling en wordt hij hierin bijgestaan door het TJC en Monique Wekkers als secretariële ondersteuning.

De Seniorenafdeling zal worden geleid door Eric Reinders, waarbij hij wordt bijgestaan door Ronald Cozijnse als technische coördinator.

De bestaande commissies werken zelfstandig, adviseren en geven ondersteuning aan de beide afdelingen. Daarnaast is een kopgroep in oprichting. In deze kopgroep worden nieuwe initiatieven opgepakt; zij brengen verder advies uit aan beide afdelingen en commissies. Aan het begin van het seizoen wordt een informatieavond georganiseerd voor alle vrijwilligers waar we nog nader ingaan op deze nieuwe organisatie.

Faillissement van de Stichting Arnhem Schuytgraaf (SAS)

Een hele recente ontwikkeling is het feit dat de Stichting (SAS) onlangs faillissement heeft aangevraagd. Zoals u weet is de SAS de beheerder van het complex dat door ons als vereniging wordt gebruikt. Hier zijn diverse overleggen tussen gemeente Arnhem en onze vereniging aan vooraf gegaan. Het heeft ons in die zin dus niet verrast.

De afgelopen maanden hebben wij als bestuur hier dus veel tijd ingestoken. Het leek even vast te zitten, maar afgelopen week kwam alles in beweging dat heeft geleid tot een faillissement van de stichting. In goed overleg met de bewindvoerder van de Stichting en de gemeente Arnhem hebben we afspraken gemaakt over een compensatie van onze achtergestelde lening bij de Stichting en de voorwaarden waarop wij straks als vereniging zelf verder gaan. Deze afspraken moeten na de vakantie met de gemeente verder uitgewerkt gaan worden, zodat wij dit kunnen voorleggen aan onze leden.

Tijdens het faillissement van de Stichting wordt er door de stichting onder de curator “doorgedraaid” zodat wij als vereniging gewoon gebruik kunnen maken van de geboden diensten in de kantine.

Er is nog veel te doen, maar gelukkig zijn er altijd nog vrijwilligers die onze vereniging dragen…Ik wens u een fijne vakantie!

Met sportieve groet,

Rick Schonis

a.i. Voorzitter Arnhemse Boys Schuytgraaf

Geen reactie's

Geef een reactie