BESTUURSWISSELING “Eric Reijnders stopt als voorzitter van de Arnhemse Boys”

BESTUURSWISSELING “Eric Reijnders stopt als voorzitter van de Arnhemse Boys”

Bestuursnieuws

Beste leden,

Zoals eerder reeds bekend gemaakt heeft onze huidige voorzitter Eric Reijnders aangegeven zijn functie te willen neerleggen.

In eerste aanleg was het de bedoeling dat dit zou gebeuren tijdens de volgende vast te leggen algemene ledenvergadering.

Gezien de toekomstige ontwikkelingen, de veranderingen die noodzakelijk zijn en de gesprekken die Eric heeft gevoerd met de stichting en de gemeente acht Eric het beter om nu het stokje over te dragen aan een interim-voorzitter.

Voor de gehele brief klik hier

Een interim met competenties en bagage die onze club de komende tijd kan leiden in de ontwikkelingen waar wij als club op dit moment in zitten.

Die hebben we gevonden in de persoon van Rick Schonis (Klik hier voor de voorstel brief van Rick Schonis)

Namens het Bestuur

Geen reactie's

Geef een reactie