Activiteiten Commissie

Wij willen ons graag voorstellen:

 Nanette Hoven

 Monique Wekker

 Mariëlle  Dijkstra

 Wendy Wildeman

 Chantal Dieperink

Onze kinderen voetballen in een jeugdteam, en als ouder willen wij graag een steentje bijdragen. De activiteitencommissie bestaat nu 5 voetbalseizoenen. Gelukkig kwam er voetbalseizoen 2012/2013 versterking, en werden de taken onderling beter verdeeld.

Wij organiseren de volgende activiteiten voor onze jeugdleden :

 Halloween

– Sinterklaas

– Carnaval ( disco)

– Pasen

De activiteiten zijn gratis voor leden, wel wordt er van de ouder/verzorger gevraagd om je kind tijdig aan te melden. Op deze manier kunnen wij voldoende inkopen doen en eventuele groepjes maken.

Iedere activiteit wordt tijdig per e-mail of flyer gecommuniceerd. Er staat altijd een vooraankondiging op de website. Op deze manier werkt het voor ons sneller, en hoef je kinderen niet te teleurstellen.

Er wordt vaak gevraagd of zusjes/ broertjes en vriendjes enz. ook mogen meedoen, het antwoord is nee. De activiteiten worden betaald door leden van de vereniging. Daar komt bij dat de jeugd alleen maar groeit en het organisatorisch niet haalbaar is om er nog meer kinderen bij te hebben. Natuurlijk zijn ze wel welkom en creëren wij een knutseltafel of iets dergelijks.

We hebben een eigen e-mailadres en een postbakje in de commissiekamer.

Mocht het niet mogelijk zijn via internet te communiceren dan kan het schriftelijk door een briefje in ons postbakje te doen.

Aanmelden: via e-mail activiteiten@arnhemseboys.nl we willen graag de voor-achternaam, leeftijd en weten in welk team het kind speelt. De verantwoordelijkheid van deelname ligt vanaf dit seizoen bij de ouder/verzorger van het kind!  En niet bij een leider of trainer.

Voor het organiseren van activiteiten doen wij regelmatig een beroep op ouders, leiders, en voetballers ( senioren). Het Sinterklaasfeest is een goed voorbeeld. Er komen allerlei hulptroepen en het is leuk om te zien hoe betrokken mensen kunnen zijn. We kunnen altijd hulp gebruiken, aanmelden kan via de e-mail. Wij zijn er als commissie wel achter gekomen dat jongens graag vermaakt willen worden. Quiz tijdens de carnaval en bingo wordt als erg leuk ervaren .

Het is lastig om kinderen vanaf de D teams te bereiken, seizoen 2013/2014 willen wij graag inventariseren wat deze doelgroep zou willen.

Senioren activiteiten:

Er zijn mensen nodig voor het organiseren van senioren activiteiten, zoals bingo, darten, familiedag.

Bingo: momenteel wordt er 1 x per jaar een ( kerst) bingo georganiseerd, formeel richten wij ons op de kinderen. Voor deze activiteit en eventuele andere activiteiten kan de vereniging wel hulp gebruiken ( zie hier boven !).

Themafeesten : voetbalseizoen 2011/2012  is vereniging begonnen met het organiseren van themafeesten ( jaren 80 / après ski party). Er is veel animo  voor deze feesten. De avonden werden druk bezocht door leden/ouders van de jeugd, maar ook door bewoners uit de Schuytgraaf . In de toekomst zal er wellicht vaker een themafeest worden georganiseerd. Ook voor deze avonden is er veel hulp nodig, de voorbereiding, kaartverkoop, barpersoneel, decoratie opbouw er wordt veel werk verricht voor / tijdens en na het feest.

De samenwerking op zo’n avond wordt als erg prettig ervaren. De avonden worden ruim van te voren aangekondigd  via posters/ website /Facebook , en e-mail .

Nieuwe ideeën/ leden ( jeugd en seniorenactiviteiten): Zijn altijd welkom !

Nieuwe commissieleden ook , wij zijn ouders van de F en E teams.

Ook onze kinderen worden ouder.  Het is wenselijk om jaarlijks te kijken of er vernieuwing mogelijk is.

Commissielid:

Voor iedere activiteit is er een gezamenlijk overleg, hierin wordt afgestemd welke taakverdeling nodig is.

Wij maken zelf flyers, notuleren en houden een draaiboek bij.

De inkoop en eventueel, groepjes maken, wordt ook door ons gedaan.

We communiceren veel per e-mail, om het zo min mogelijk tijdrovend te maken.

Contact:  activiteiten*at*arnhemseboys.nl/oudesite

Zijn er klachten, vragen, tips ze zijn welkom!

Met vriendelijke groet,

Activiteitencommissie Arnhemse Boys Schuytgraaf