Corona nieuws kaderleden

Corona nieuws kaderleden

Beste kaderleden,

In navolging op onze eerdere berichtgeving inzake COVID-19 dat we weer kunnen gaan trainen vanaf 6 mei 2020. Hierbij een nadere toelichting specifiek voor jullie als kader.

Zoals aangegeven kunnen we vanaf 6 mei weer gaan trainen, dit kan echter wel alleen onder een aantal voorwaarden. We zullen alle leden 3 of 4 mei informeren over deze voorwaarden en verwachten dat jullie deze voorwaarden ook opvolgen. In aanvulling op de voorwaarden voor alle leden hebben wij nog een aantal tips en regels:

  1. Bereid je training goed voor en zorg dat de training klaar staat als je samen met de kinderen het veld op komt zodat je gelijk kunt beginnen
  2. Zorg dat in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden. Hesjes kunnen worden gebruikt maar moeten dan thuis gewassen worden.
  3. Ballen kan de leider of trainer ophalen bij het ballenhok, na afloop direct weer terugbrengen, zodat de leider of trainer van het volgende team deze gelijk kan ophalen.
  4. Tijdens je eerste training, kun je in de locker om de trainingsattributen mee naar het veld te nemen. Na afloop van je training neem je deze mee naar huis en hou je deze de komende weken bij je.
  5. Maak vooraf (gedrags-)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18-jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden
  6. Help de leden om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt
  7. Houd je aan het trainingsschema zoals bijgevoegd bij deze email en zorg dat je met de leden niet eerder het veld betreedt dan 5 minuten van tevoren en na afloop direct vertrekt
  8. Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training
  9. Om te waarborgen dat alle regels worden opgevolgd zal iedere avond een COVID-19 coördinator aanwezig, dit is iemand van de technische commissie, het bestuur of andere vrijwilliger. Alle aanwijzingen van de coördinator moeten worden opgevolgd. Indien regels en/of aanwijzingen niet worden opgevolgd zal de training worden beëindigd.

Het is in het belang van eenieder dat de regels worden opgevolgd, alleen dan kunnen we straks de regels verder (laten) versoepelen en voorkomen we boetes. We willen iedereen met klem verzoeken om de afspraken en protocollen na te leven en niet onnodig op het park te komen.

De genoemde maatregelen en randvoorwaarden gelden tot nader order, indien er wijzigingen optreden worden jullie daar tijdig over geïnformeerd.

We bedanken iedereen voor zijn of haar geduld, begrip en medewerking.

Plattegrond:

Geen reactie's

Geef een reactie