Corona nieuws leden, kaderleden, ouders en vrijwilligers

Corona nieuws leden, kaderleden, ouders en vrijwilligers

Beste leden, kaderleden, ouders en vrijwilligers,

In navolging op onze eerdere berichtgeving inzake COVID-19 dat we weer kunnen gaan trainen vanaf 6 mei hierbij een nadere toelichting.

De gemeente en het sportbedrijf hebben besloten dat onze velden ook beschikbaar moeten zijn voor anderen en zodoende hebben we tijdsloten moeten reserveren. Maandag tot en met vrijdag hebben wij de mogelijkheid om van 17:00-21:00 uur te trainen en op zondag van 10:00-12:00 uur. Een groot deel van de teams heeft aangegeven te willen gaan trainen, dit is mogelijk middels een aantal randvoorwaarden die hierna uiteengezet zullen worden.

 1. Volg de richtlijnen van het RIVM! We herhalen niet alle richtlijnen maar voor nu de belangrijkste:
  a. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
  b. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag er weer getraind worden.
  c. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19) (omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact).
  d. Houd 1,5 meter afstand. Van alle leden vanaf 13 jaar en ouder, kaderleden, ouders, vrijwilligers en alle anderen van 13 jaar en ouder wordt verwacht dat zij 1,5 meter afstand bewaren tot iedereen waarmee zij niet op hetzelfde adres wonen. Dit geldt overal dus ook bij het wegbrengen en ophalen, voor kaderleden onderling etc.
 2. Er kan worden getraind volgens het trainingsschema zoals op de website opgenomen en via het kader zal worden gedeeld met de leden. Het trainingsschema is aangepast zodat tussen alle trainingen 15 minuten zit om het aantal mensen dat samen komt op het terrein zo laag mogelijk te laten zijn. De trainingstijden kunnen als gevolg van deze aanpassing (licht) afwijken van de gewende trainingstijden.
 3. Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training aan op de sportlocatie. Na afloop van de training gaat iedereen direct het veld af waarbij de leden direct naar huis gaan en kaderleden na het opruimen ook direct naar huis gaan.
 4. Om mensen zo min mogelijk te passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie hebben wij een plattegrond (zie onderaan dit bericht) van de parkeerplaats op de website gezet, welke tevens door het kader zal worden gedeeld met de leden, met tijdelijke fietsenstallingen en een meeting point.a. U kunt uw kind afzetten middels een kiss en ride strook op de parkeerplaats of de fiets parkeren in de aangewezen fietsenstalling. We hebben twee fietsenstallingen ingericht, één voor mensen tot en met 12 jaar en één voor mensen vanaf 13 jaar. Het kader vangt de leden op bij meeting point en gaat gezamenlijk het veld op via de hoofdingang.
  b. Het verlaten van de accommodatie gebeurt voor leden die van kunstgrasveld 2 komen via de hoofdingang, leden vanaf kunstgrasveld 1 verlaten het veld via de kleine uitgang, zie tevens de plattegrond. De leden zullen door het kader naar de parkeerplaats of fietsenstalling worden gebracht waar het lid kan worden opgehaald.
 5. Het clubgebouw, inclusief kantine en kleedkamer, is gesloten (van tevoren dus gebruik maken van het toilet).
 6. Iedereen neemt zijn/haar eigen bidon mee en niet uit elkaars bidon drinken.
 7. Geen ouders en verzorgers op de accommodatie.
 8. Team specifieke afspraken zal het kader van het team met ouders en leden communiceren.
 9. Voor de O13 tot en met O19 zullen door het kader, in samenspraak met de technische commissie, specifieke oefeningen worden bepaald waarbij een minimale afstand van 1,5 meter in acht zal moeten worden genomen.
 10. Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan tenzij het team het strenge regime hanteert van minimaal 1,5 meter afstand.
 11. Om te waarborgen dat alle regels worden opgevolgd zal iedere avond een COVID-19 coördinator aanwezig, dit is iemand van de technische commissie, het bestuur of andere vrijwilliger. Alle aanwijzingen van de coördinator moeten worden opgevolgd. Indien regels en/of aanwijzingen niet worden opgevolgd zal de training worden beëindigd.

Het is in het belang van eenieder dat de regels worden opgevolgd, alleen dan kunnen we straks de regels verder (laten) versoepelen en voorkomen we boetes. We willen iedereen met klem verzoeken om de afspraken en protocollen na te leven, niet onnodig op het park te komen en niet met meerdere mensen iemand wegbrengen of ophalen.

De genoemde maatregelen en randvoorwaarden gelden tot nader order, indien er wijzigingen optreden worden jullie daar tijdig over geïnformeerd.

We bedanken iedereen voor zijn of haar geduld, begrip en medewerking.

Plattegrond:

 

Geen reactie's

Geef een reactie