Doelstellingen BCA – Business Club Arnhem

  • Een krachtig zakelijk netwerk opbouwen en uitbreiden.
  • Om als lid van Business club Arnhem te worden toegelaten dient men een pakket af te nemen.
  • Business club Arnhem draagt zorg voor het jaarlijks te houden trainingskamp.
  • Business club Arnhem organiseert business to business avonden o.a. door businessclubs van andere verenigingen uit te nodige, mailingen te versturen etc.
  • Business club Arnhem zorgt ook voor de nodige contacten van de Business club Arnhem leden onderling.
  • Business club Arnhem is primair bedoeld om de voetbalsport in de wijk Schuytgraaf te promoten. Daarbij dient de selectie als uithangbord.
  • Business club Arnhem streeft er met het bestuur van de vereniging naar om de hoogst voetballende amateurclub van Arnhem te worden.
  • Elk businessclublid krijgt naast toegang tot het businesshome de beschikking over 2 zitplaatsen.
  • De leden krijgen uitstraling via bebording, narrow casting, website Arnhemse Boys en eigen website Business club Arnhem, businessclub blad en clubblad vereniging. Dit afhankelijk van het afgenomen sponsorpakket.
  • Jaarlijks worden 4 evenementen gehouden.