Eerste onderzoeksresultaten rubbergranulaat kunstgrasvelden

Eerste onderzoeksresultaten rubbergranulaat kunstgrasvelden

Beste leiders, trainers, leden en ouders van leden,

Deze week zijn de eerste onderzoeksresultaten bekend gemaakt vanuit het onderzoek dat door de bandenbranchevereniging VACO is geïnitieerd. Arnhemse Boys Schuytgraaf heeft zich ook aangemeld voor dit onderzoek. Vorige week heeft de bemonstering van onze twee kunstgrasvelden plaatsgevonden. Parallel aan dit onderzoek voert het RIVM ook een onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu, de KNVB en de Vereniging Sport en Gemeenten. In veel gevallen is de gemeente namelijk eigenaar van de velden, zoals ook in ons geval.

Eerste onderzoeksresultaten

De NOS heeft dit weekend bericht dat de eerste onderzoeksresultaten vanuit de VACO laten zien dat 58 van de 60 onderzochte kunstgrasvelden met rubberkorrels een hogere concentratie kankerverwekkende stoffen bevatten dan is toegestaan in consumentenproducten. Dat heeft er begrijpelijkerwijs toe geleid dat spelers en ouders hun zorgen uiten over de gezondheidsrisico’s die spelen en sporten op onze kunstgrasvelden met zich meebrengt. Als bestuur delen wij uiteraard deze zorgen.

Vanuit de VACO is 27 november jl. een persbericht uitgegaan waarin de conclusies en aannames die zijn geuit door de NOS grotendeels worden tegengesproken. http://www.vaco.nl/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht?newsitemid=451837952&title=Persberichten+VACO+en+Recybem+over+onderzoeksresultaten+kunstgrasvelden

De komende weken moet meer duidelijkheid komen als de definitieve onderzoeksresultaten van beide instanties worden prijsgegeven. Zowel de RIVM als de VACO denken hun onderzoeksgegevens rond de Kerst te kunnen presenteren.

Vooralsnog blijven wij de adviezen vanuit de KNVB en Sportbedrijf Arnhem volgen. Met beide instanties onderhouden we nauwe contacten. Dat betekent dat er nog gevoetbald en gesport kan worden op onze kunstgrasvelden. De keeperstrainingen zullen plaatsvinden op ons hoofdveld.

Wij zullen u uiteraard van de verder ontwikkelingen op de hoogte houden.

Indien u vragen heeft of uw bezorgdheid wilt uiten dan kunt u een mail sturen naar Jan Willem Vaartjes, bestuurslid PR & Communicatie: janwillemvaartjes@arnhemseboys.nl

Bestuur Arnhemse Boys Schuytgraaf

Geen reactie's

Geef een reactie