Grote Clubactie – Wij doen mee!

Grote Clubactie – Wij doen mee!

Grote Clubactie - Arnhemse Boys Schuytgraaf

Beste leden en ouders,

Voor een gezond verenigingsleven zijn een aantal zaken onontbeerlijk. Jullie persoonlijke inzet bijvoorbeeld, is van onschatbare waarde. Het faciliteren van onder andere onze jeugdopleiding kost naast inzet en tijd ook geld. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van materialen en het organiseren van leuke en leerzame activiteiten.

Daarom zal ook dit jaar Arnhemse Boys Schuytgraaf weer deelnemen aan de Grote Clubactie met medewerking van onze mini’s en spelers t/m de 015 (voormalige C-elftallen).

Wij hebben ons dit jaar als doel gesteld, dat ieder jeugdlid tenminste 2 loten gaat verkopen. Dat moet te doen zijn lijkt ons zo. De inkomsten van de lotenverkoop kunnen wij heel goed gebruiken.

Met de opbrengst ervan kan de club weer een boost geven aan het faciliteren van onze jeugdafdeling. Wat belangrijk is, is dat deze actie breed wordt gedragen binnen de vereniging.

De trainers en leiders zijn al geïnformeerd, maar ook jullie als ouders helpen ons enorm door jullie kind te stimuleren om -het liefst natuurlijk zoveel mogelijk- loten te verkopen.

Dit jaar zal er ook weer een extra prikkel beschikbaar worden gesteld voor de speler die de meeste loten verkoopt. Voor de drie kinderen die de meeste loten aan de man brengen, ligt er een mooie prijs klaar !

De loten kosten € 3 per stuk.

Tijdschema:
–           Start lotenverkoop op zaterdag 1 oktober; de loten kunnen worden verkocht t/m week 43
–           Uiterste verkoopdatum loten is 28 oktober. Extra verkoopformulieren komen in de commissiekamer te liggen.
–           Uiterlijk 31 oktober dienen de verkooplijsten en het geld bij de leiders/trainers te worden ingeleverd.
–           De trainers/leiders leveren de formulieren en het geld in bij Kees Phielix en Monique Bergers.

Dit kan op 2 donderdagavonden of 2 zaterdagochtenden in de eerste twee weken van november. De precieze tijden komen op de website en Facebook te staan.

De trainers/leiders ontvangen dan gelijk de loten en verstrekken het aantal verkochte loten aan de verkopers, die ze vervolgens in november bij de kopers gaan afleveren.

We vragen jullie belangrijke medewerking, maar naar onze volle overtuiging voor een goed doel: een gezonde en bloeiende vereniging in ons mooie Schuytgraaf!

We rekenen op jullie support!


Rick Schonis

Voorzitter Arnhemse Boys Schuytgraaf

Geen reactie's

Geef een reactie