Innen contributiegelden

Innen contributiegelden

Uit controle van de openstaande postenlijst in Clubcollect (seizoen 2015-2016) is gebleken, dat een aantal leden nog niet aan de contributieverplichting heeft voldaan ondanks diverse betalingsherinneringen.
Clubcollect heeft in opdracht van het bestuur deze week een incassoprocedure opgestart om de openstaande contributiebedragen alsnog te innen.
Voor onze vereniging is het erg belangrijk dat iedereen -die contributie plichtig is- op tijd betaalt zodat wij bijvoorbeeld ook aan onze eigen betalingsverplichtingen kunnen blijven doen.

Mocht u nog niet aan uw contributieverplichting hebben voldaan, dan wil ik u vriendelijk doch dringend verzoeken de contributie alsnog direct te voldoen, ook om te voorkomen dat u met onnodige oplopende kosten wordt geconfronteerd. Indien u van mening bent dat de incassoprocedure onterecht is ingezet, dan kunt u mij dat uiteraard ook laten weten.

Dank voor uw medewerking!

Met sportieve groet,

Bert Geurtz
Penningmeester

Geen reactie's

Geef een reactie