Jeugd afdeling

De jeugdcommissie van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf  is samen met de jeugdcoördinator verantwoordelijk voor de hele jeugdafdeling, zij heeft een coördinerende, stimulerende, mede-uitvoerende en controlerende taak. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen, invoeren en realiseren van het jeugdbeleid. Het is daarom belangrijk om binnen de jeugdcommissie taakverdelingen en procedureafspraken vast te leggen, zowel voor een goed functioneren van dit orgaan, als informatievoorziening naar de leden.

 

De jeugdcommissie behartigt de dagelijkse gang van zaken en vormt een schakel tussen het hoofdbestuur en overige kaderleden, zoals: commissieleden, leiders en trainers.

 

Zowel de commissies, het voetbaltechnisch kader, als de begeleiders zijn verantwoording verschuldigd aan de jeugdcommissie. Uiteraard kunnen meervoudige bezettingen door het kader plaats vinden.

 

De jeugdcommissie moet op haar beurt verantwoording afleggen aan het hoofdbestuur.

 

Taakverdeling jeugdcommissie

 

Binnen ieder bestuurlijk orgaan dient er sprake te zijn van een correcte en duidelijke taakverdeling. Zo ook bij een jeugdcommissie van een voetbalclub.

 

Allereerst zijn er een aantal algemene taken waaraan een jeugdcommissie dient te voldoen.
Deze zijn:
– Het jeugdplan in functioneren en uitvoering te begeleiden, te controleren verder te ontwikkelen.
– Een actieve bijdrage te leveren aan het functioneren van het jeugdplan.
– Vertegenwoordigen van de jeugdcommissie in het bestuur.
– Het (hoofd)bestuur adviseren met betrekking tot de werving en aanstelling van jeugdtrainers.
– Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het jeugdvoetbal binnen en buiten de vereniging.
– Het jeugdvoetbal te promoten binnen de gemeenschap.

 

Uiteraard is er een verdere taakverdeling binnen de jeugdcommissie. Deze is specifieker en commissieleden dienen zich hieraan te houden. Verantwoording over de taken dient dan ook afgelegd te worden aan de jeugdcoördinator.