Lidmaatschap

Geachte sportvriend of -vriendin,

 

Door middel van het invullen van het digitaal inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor een aanmelding als lid bij v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf. Alvorens wij uw aanmelding in behandeling nemen maken wij graag eerst kennis met u. Tijdens deze intake vertellen wij u wat over onze vereniging en het daarbij behorende beleid. Daarnaast vernemen wij graag van u waarom u (of uw kind) graag lid wilt worden van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf. Voor telefoonnummers e.d. verwijzen wij u naar onze website.

 

Met sportieve groet,

Ledenadministratie Arnhemse Boys Schuytgraaf

 

Namens het bestuur van Arnhemse Boys Schuytgraaf,

Rick Schonis
Voorzitter

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen.

 

categorieContributie
Senioren€ 260,00
JO17 t/m O23€ 240,00
JO8 t/m JO16€ 215,00
JO7€ 200,00
JO6€ 150,00
Kabouters (JO5)€ 100,00
35+ en 30+ € 120,00
Walking football€ 118,00

Wijziging doorgeven

 

Wanneer er gegevens wijzigen dient u dit direct door te geven per mail: ledenadminstratie@arnhemseboys.nl

Het is uiteraard belangrijk dat wij over de juiste gegevens van onze leden beschikken.Het is echter niet mogelijk om een adreswijziging of een wijziging van een bankrekeningnummer via de website door te geven. Aangezien wij verplicht zijn uw adresgegevens aan de KNVB door te geven, dient een adreswijziging schriftelijk aan ons doorgegeven te worden. Een wijziging van een bankrekeningnummer kan uiteraard ook alleen schriftelijk of per e-mail. Ook het wijzigen van e-mail adres of mobiel telefoonnummer willen wij graag weten!

 

Overschrijven

 

In de praktijk kan het voorkomen dat er een overschrijving plaats gaat vinden. Als je bij een andere vereniging wilt gaan voetballen, dient er een overschrijving plaats te vinden via de KNVB.

 

Alleen originele overschrijvingsformulieren worden in behandeling genomen (denk aan de inlevertermijn!). De aanvraag kan slechts in behandeling worden genomen, als de speler kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen tegenover de verlatende club (Dit blijkt uit een verklaring van de oude vereniging).

 

Onder financiële verplichtingen wordt verstaan:

  • Persoonlijke boetes en kosten, waarvoor de vereniging door de KNVB is belast;
  • Contributieverplichtingen van het laatste of lopende verenigingsjaar dat de speler lid was.

 

Schorsingen of uitsluitingen, die de tuchtcommissie van de KNVB heeft opgelegd aan de speler, kunnen invloed hebben op het al dan niet verlenen van de tussentijdse overschrijving of de ingangsdatum van de speelgerechtigdheid. Voor alle overschrijvingen geldt dat de speler zich -na verlening van de overschrijving- formeel als lid moet aanmelden en als lid moet laten inschrijven bij de nieuwe vereniging.

 

Ingangsdatum speelgerechtigheid nieuwe vereniging

Een reguliere overschrijving wordt per 1 augustus verleend. Bij een tussentijdse overschrijving is de speler met ingang van de in de brief genoemde datum gerechtigd om te spelen voor de nieuwe vereniging. Zonder een schriftelijke kennisgeving van de KNVB èn een geldige spelerspas is de speler niet gerechtigd om uit te komen voor de nieuwe vereniging! Als de overschrijving verleend is aan een geschorste of uitgesloten speler, dan mag deze pas spelen voor zijn nieuwe club na het einde van zijn schorsing of uitsluiting. Als er sprake is van een afwijzing, dan worden alle betrokkenen hierover schriftelijk geïnformeerd door de KNVB.

 

Beëindigen lidmaatschap

 

Indien u het lidmaatschap van uzelf of van uw kind(eren) wenst te beëindigen dan dient u dit te doen voor 1 juni van het huidige voetbalseizoen (dit is inclusief 1 maand opzegtermijn).

 

Beëindigingen die na 1 juni plaatsvinden worden administratief weliswaar verwerkt en doorgevoerd maar het ontheft u niet van de betalingsverplichting om het contributiegeld voor het nieuwe seizoen alsnog te voldoen. Dit heeft te maken met het feit dat v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf zelf ook contractueel gebonden is om, na voornoemde datum, het contributiegeld van het desbetreffende lid te voldoen aan de KNVB.

 

Beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend via de volgende 2 mogelijkheden:

 

Natuurlijk hopen wij van harte dat u nog vele jaren lid wilt blijven van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf. Maar mocht u de overweging maken om uw lidmaatschap of dat van uw kind(eren) te beëindigen, dan vertrouwen wij erop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien.

 

Namens v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf

 

Lucien Seinen
Penningmeester

Aanmeldformulier
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.