PR & Communicatie Commissie

Het internet neemt een steeds belangrijkere plaats in in de huidige maatschappij en de Arnhemse Boys kan daar en wil daar niet bij achter blijven. Op dit moment is er een pagina op Facebook, er is een Twitter account (@arnhemseboys.nl), Google+, YouTube en er is de website.

De Commissie PR en Communicatie van de Arnhemse Boys is verantwoordelijk voor de website, de Facebook pagina en het Twitter account en de inhoud hiervan. Via de Facebook pagina kunnen berichten snel worden weergegeven en gelezen. Iedereen die de pagina `liked` krijgt een eventuele status update van de Arnhemse Boys en weet daarmee direct wat er gebeurt of gaat gebeuren. Doordat mensen weer reageren op de berichten, verspreid zich dit als een olievlek.

Heel actuele gegevens met een vluchtiger karakter, zoals bijvoorbeeld een tussenstand, een uitslag of bijvoorbeeld een activiteit, kunnen worden gecommuniceerd via Twitter.

De website van de Arnhemse Boys is op dit moment het medium om informatie te verspreiden en is een graadmeter waaruit blijkt in hoeverre de club leeft bij onze bezoekers. De commissie probeert de actualiteiten zoveel als mogelijk weer te geven, maar daarbij is uw hulp onontbeerlijk.

Op dit moment wordt deze commissie gevormd door:

Ronald Cozijnsen
ronaldcozijnsen*at*arnhemseboys.nl/oudesite
website*at*arnhemseboys.nl/oudesite