Privacy statement 

Privacy statement Arnhemse Boys Schuytgraaf

Arnhemse Boys Schuytgraaf, gevestigd aan de Marasingel 251, 6846 DX Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.arnhemseboys.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Arnhemse Boys Schuytgraaf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via renealbers@arnhemseboys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Arnhemse Boys Schuytgraaf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Je te informeren over trainingen en wedstrijden
 • Communicatie met de KNVB en Sportlink waar de informatie is opgeslagen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Arnhemse Boys Schuytgraaf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Arnhemse Boys Schuytgraaf) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Arnhemse Boys Schuytgraaf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Arnhemse Boys Schuytgraaf verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met instanties als de KNVB en Sportlink die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, is geen gebruikersovereenkomst gesloten, deze instanties voldoen al aan de AVG-wet. Arnhemse Boys Schuytgraaf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Arnhemse Boys Schuytgraaf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar renealbers@arnhemseboys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Arnhemse Boys Schuytgraaf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens versturen wij jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de renealbers@arnhemseboys.nl

 

Delen van foto’s/filmpjes

Het gaat te ver om alle ins en out van de AVG hier te bespreken. Onze vereniging heeft de afgelopen maanden in samenwerking met de KNVB echter hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we aan alle nieuwe regels en eisen voldoen. Als lid heb je op het inschrijfformulier akkoord gegeven voor de publicatie van foto’s/filmpjes. Mocht je hier alsnog niet mee akkoord gaan, laat dit dan asap weten via het volgende mailadres: renealbers@arnhemseboys.nl.

 

Uit de praktijk. Hoe zit dat met foto’s/filmpjes?

Moeten we bij iedere foto/filmpje die we voortaan publiceren vooraf toestemming vragen? Nee, dat hoeft niet. We gaan voor onze uitingen vooral gebruikmaken van sfeerfoto’s van groepen mensen waarbij niet 1 individu centraal staat. Toestemming vragen we daarom niet vooraf, maar iedereen kan natuurlijk verzoeken een foto te verwijderen. Dan doen we dat meteen. Uiteindelijk zal de praktijk uitwijzen of deze aanpak werkt.

 

Even voorstellen, onze functionaris gegevensbescherming

René Albers heeft aangegeven vanuit het bestuur om Functionaris Gegevensbescherming van de Arnhemse Boys Schuytgraaf te worden.
René weet inmiddels veel over de nieuwe wet, ook vanuit zijn werk en zorgt ervoor dat onze club aan alle voorwaarden gaat voldoen. Heb je vragen over de AVG? Stuur Rene dan een mail via renealbers@arnhemseboys.nl