Sporten op kunstgras met rubberkorrels volgens RIVM niet gevaarlijk

Sporten op kunstgras met rubberkorrels volgens RIVM niet gevaarlijk

Vandaag zijn de resultaten door het RIVM bekendgemaakt ten aanzien van het grootschalige onderzoek dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden naar de gezondheidsrisico’s van spelen op kunstgrasvelden waarin rubbergranulaat is verwerkt. De hoofdconclusie is dat spelen op de bewuste kunstgrasvelden geen onverantwoorde gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

In lijn met de onderzoeksresultaten betekent dat, dat er gewoon gespeeld kan blijven worden op onze twee kunstgrasvelden. Voor de continuïteit van onze vereniging is dat natuurlijk goed nieuws, maar het meest goede nieuws is natuurlijk dat onze spelers tot op heden niet onverantwoorde gezondheidsrisico’s hebben gelopen.

Mocht u nog vragen hebben over de uitkomsten van het onderzoeksrapport of uw bezorgdheid willen uiten, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen met ons door een mail te sturen naar janwillemvaartjes@arnhemseboys.nl


Sporten op kunstgras met rubberkorrels volgens RIVM niet gevaarlijk

Zojuist heeft het RIVM bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Wij verwachtten duidelijke taal van het RIVM, die hebben we gekregen. De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vandaag dat er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek. De KNVB blijft altijd alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, maar toch heeft de afgelopen tijd geleerd dat we op dit vlak permanent kennis willen verzamelen.

Erkentelijk voor snelle reflex
De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid. In juni vroegen we om een nader onderzoek, dat kwam er en dat heeft ons gerust gesteld. We zijn de minister van VWS erkentelijk voor de snelle reflex op ons verzoek om nieuw onderzoek. En het RIVM voor al zijn inspanningen de afgelopen twee maanden.

Informatielijn RIVM
Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480.

Klik hier voor het bericht dat het RIVM dinsdagochtend heeft gepubliceerd n.a.v. het onderzoek.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

bron: knvb

Geen reactie's

Geef een reactie