Procedure teamindelingen seizoen 2017/2018

Nog een paar weken en dan zit het voetbalseizoen er weer op voor onze jongens en meiden en gaan we richting de zomerstop.

 

De vrijwilligers van de jeugdafdeling zijn achter de schermen al enige tijd hard aan het werk om de teamindelingen voor het nieuwe seizoen in goede banen te leiden.

 

De teamindelingen zijn altijd een spannend moment binnen een voetbalvereniging en dat is bij Arnhemse Boys Schuytgraaf niet anders. Nieuw seizoen, nieuwe medespelers of medespeelsters en wellicht nieuwe trainers / leiders is altijd even wennen zowel voor kind en ouder(s).

 

De teamindelingen hebben  in het verleden nogal eens geleid tot ontevredenheid en discussies en dit willen we deze keer maar ook in de toekomst graag voorkomen.

 

Daarom willen we via deze communicatie al informatie verschaffen over het proces van de teamindeling zodat iedereen een beeld heeft hoe alles tot stand zal gaan komen. Belangrijkste uitgangspunten binnen het proces zijn dat de speler of speelster met plezier op het juiste niveau kan voetballen, en dat de ontwikkeling van de speler of speelster binnen het team altijd centraal staat zowel op recreatief als selectie-niveau. Het kan dus zijn dat daardoor de samenstelling van de teams in het nieuwe seizoen niet overeenkomen met de huidige teams.

 

Het proces verloopt via onderstaande stappen:

 

Stap 1

In de periode maart/april hebben de trainers van alle jeugdteams de gelegenheid gehad om per speler een beoordeling te geven.

Hiervoor zijn beoordelingsformulieren beschikbaar gesteld die speciaal op maat zijn gemaakt voor iedere leeftijdscategorie waarbij wordt beoordeeld op de algemene uitgangspunten van het jeugdvoetballeerproces.

 

Stap 2

In de periode van maart t/m de 3e week van april zijn de trainers uitgenodigd om de beoordelingen nader toe te lichten aan de jeugdafdeling.

Hierbij kunnen de trainers bijvoorbeeld aangeven welke klasse het beste niveau voor de speler of speelster kan zijn in het nieuwe seizoen.

Ook is er ruimte om specifieke wensen kenbaar te maken en deze worden in overweging genomen door de jeugdafdeling maar in deze fase worden geen toezeggingen gedaan.

 

Stap 3

De jeugdafdeling bekijkt de beoordelingen van de trainers en legt dit ook naast de informatie verkregen van het interne scoutingsteam.

Hierbij wordt gekeken of de beoordelingen op één lijn liggen met de informatie van het interne scoutingsteam.

Indien er grote afwijkingen zijn zal de jeugdafdeling de scouts raadplegen voor nadere toelichting.

 

Stap 4

De jeugdafdeling gaat op basis van de beoordelingen van de trainers en informatie van het interne scoutingteam aan de slag met de voorlopige indeling.

In deze fase kan het interne scoutingsteam*, op verzoek van de jeugdafdeling, ingeschakeld worden om specifieke spelers of speelsters nogmaals te gaan bekijken.

*Medio Oktober is er een start gemaakt met een intern scoutingsteam die gedurende het seizoen zoveel mogelijk jeugdteams bekijken om een goed beeld te krijgen van het niveau. Het interne scoutingsteam heeft een ondersteunende rol en levert slechts informatie op basis van waarneming aan de jeugdafdeling en heeft derhalve geen beslissingsbevoegdheid.

 

Stap 5

De voorlopige indeling zal uiterlijk in de 3e en 4e week van mei worden gecommuniceerd naar de trainers van de huidige teams. De trainers ontvangen hiervoor een uitnodiging. De voorlopige teams zullen niet per mail worden aangeleverd. Het is ook niet toegestaan om hier aantekeningen van te maken tijdens deze gesprekken.

Het is in deze fase eveneens niet toegestaan om deze voorlopige indeling te communiceren richting speler, speelster of zijn of haar ouder(s).

Trainers kunnen tijdens deze gesprekken hun opmerkingen maken en vragen stellen betreffende deze voorlopige indeling en op basis daarvan zouden er nog verschuivingen kunnen plaatsvinden.

 

Stap 6

Het streven is om uiterlijk vrijdag 2 juni de definitieve teamindeling te communiceren naar de spelers, speelsters en ouders d.m.v. publicatie op de website.

Of dit gehaald gaat worden is mede afhankelijk van het aantal aanpassingen in de voorlopige indeling.

 

Indien een speler of speelster gaat stoppen met voetballen ontvangen wij deze informatie graag zo spoedig mogelijk. Eventuele opzeggingen dienen uiterlijk voor 1 juni bij ons bekend te zijn.

Indien de teamindelingen niet eerder dan 2 juni bekend worden gemaakt, is het mogelijk om tot 9 juni het lidmaatschap op te zeggen.

Let wel! Overschrijvingen naar een andere vereniging dienen voor 15 juni geregeld te zijn!

 

Belangrijk punt om te vermelden is dat alleen de jeugdafdeling zich bezighoudt met de teamindelingen.

Eventuele toezeggingen die vanuit andere kanalen binnen onze vereniging, dus buiten de jeugdafdeling om, worden gedaan zijn niet conform het bovenstaande proces en dus ongeldig!

 

Op vragen die betrekking hebben in welk specifiek team een speler / speelster is ingedeeld wordt geen antwoord gegeven en zullen wij verwijzen naar publicatie op de website (streefdatum 2 juni). Bovendien stellen wij het zeer op prijs dat voor die tijd de vrijwilligers van de jeugdafdeling niet bevraagd zullen worden om informatie te verkrijgen wie waar zal gaan spelen volgend seizoen.