Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 14 januari 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 14 januari 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geachte (ouders/verzorgers van) leden,

Het bestuur van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) op dinsdag 14 januari 2014. De ledenvergadering vindt plaats in de kantine van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf op het sportcomplex aan de Marasingel 251 te Arnhem en zal aanvangen om 20.00 uur.

 1. Opening, mededelingen.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Notulen ledenvergadering d.d. 12 november 2012.
 5. Mededelingen 2e elftal.
 6. Begroting – Contributie.
 7. Organisatiestructuur.
 8. Nieuwe trainingsopzet; Technisch beleid; FairPlay;
 9. Presentatie Personele wisselingen
  -af- en aantredende bestuursleden
  -trainer
  -jeugd coördinator
  -secretaris vacature
 10. Jeugdcommissie
 11. Jubileum commissie instellen
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Uit agendapunt 9 volgt dat Arnhemse Boys Schuytgraaf dringend op zoek is naar een nieuwe secretaris. Kandidaten voor de functie van secretaris kunnen zich bij het bestuur melden tot 7 x 24 uur voor aanvang van de ALV.

 Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de ALV meldt u zich dan af via het volgende e-mailadres:  marloesremie@arnhemseboys.nl. Donateurs zijn welkom op de vergadering, maar niet gemachtigd een stem uit te brengen. Jeugdleden (jonger dan 18 jaar) mogen door één ouder/verzorger vertegenwoordigd worden en deze vertegenwoordiger is gemachtigd een stem uit te brengen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf

Namens deze,

Eric Reijnders
Voorzitter

Geen reactie's

Geef een reactie