Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering | 29 juni 2017

Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering | 29 juni 2017

Betreft: Uitnodiging Buitengewone-Algemene Ledenvergadering.

Arnhem, 10 juni 2017.

Geachte heer, mevrouw,

Het bestuur van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf nodigt u uit voor de Buitengewone-Algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 29 juni 2017. Tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 april jl. was het nog niet mogelijk de begroting 2017-2018 vast te stellen. Tevens willen we deze avond een plan presenteren rondom de inzet van vrijwilligers voor komend seizoen. De vergadering vindt plaats in de kantine van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf op het sportcomplex aan de Marasingel 251 te Arnhem en zal aanvangen om 20.00 uur.

  1. Opening;
  2. Vaststellen agenda;
  3. Begroting 2017-2018;
  4. “Verplichte”inzet seizoen 2017-2018 vrijwilligers;
  5. Rondvraag;
  6. Sluiting.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de ALV meldt u zich dan af via het volgende emailadres:  alv@arnhemseboys.nl Donateurs zijn welkom op de vergadering, maar niet gemachtigd een stem uit te brengen. Jeugdleden (jonger dan 18 jaar) mogen door één ouder/verzorger vertegenwoordigd worden en deze vertegenwoordiger is gemachtigd een stem uit te brengen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf

Namens deze,
Rick Schonis, Voorzitter

 

Geen reactie's

Geef een reactie