Uitnodiging Buitengewone-Algemene Ledenvergadering.

Uitnodiging Buitengewone-Algemene Ledenvergadering.

uitnodiging-agenda buitengewone ledenvergadering 30 juni 2016.doc

alv_banner

Arnhem, 15 juni 2016.

Geachte heer, mevrouw,

Het bestuur van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf nodigt u uit voor de Buitengewone-Algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 30 juni 2016. Tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 januari jl. was het nog niet mogelijk de begroting 2016-2017 vast te stellen vanwege de toenmalige situatie met de Gemeente Arnhem. Na maanden lange intensieve samenwerking met de Gemeente zijn we tot een afrondend gesprek gekomen en zullen we deze avond de begroting 2016-2017 presenteren. De vergadering vindt plaats in de kantine van v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf op het sport complex aan de Marasingel 251 te Arnhem en zal aanvangen om 20.00 uur.

  1. Opening,
  2. Vaststellen agenda,
  3. Terugblik eerste maanden nieuwe bestuur,
  4. Vaststelling huur voorstel kantine, van de gemeente Arnhem,
  5. Gelrepas,
  6. Vaststelling contributie 2016-2017,
  7. Vaststelling begroting 2016-2017,
  8. Rondvraag,
  9. Sluiting.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de ALV meldt u zich dan af via het volgende emailadres: alv2016@arnhemseboys.nl Donateurs zijn welkom op de vergadering, maar niet gemachtigd een stem uit te brengen. Jeugdleden (jonger dan 18 jaar) mogen door één ouder/verzorger vertegenwoordigd worden en deze vertegenwoordiger is gemachtigd een stem uit te brengen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf

Namens deze,

Rick Schonis, Voorzitter

 

Hieronder vindt u de stukken voor de ALV van 30 juni 2016. Wij hebben helaas de begroting als bestuur pas in de vergadering van 23 juni 2016 definitief kunnen vaststellen. Omdat we nog een laatste wijziging wilden aanbrengen waarover eerst een besluit moest worden genomen.

Hierdoor hebben we tegen de statuten in u de stukken op een te laat tijdstip doen toekomen.

Onze excuses hiervoor!

 

Wanneer u technische vragen heeft over de begroting dan kunt u die indienen tot 28 juni a.s. en dan zullen wij die nog voor de ALV proberen te beantwoorden.stuur de vragen dan in naar alv2016@arnhemseboys.nl

 

Het huur voorstel dat we onder punt 4 bespreken zal tijdens de vergadering worden bekendgemaakt. Omdat dit een stuk is van de gemeente willen wij dit niet op de website publiceren.

Punt 5: Gelrepas is een discussiepuntje zonder stukken waar het bestuur de mening/gevoelens wil horen van de ALV.

 

Begroting 2016-2017 contributie en leden

Begroting 2016-2017 kosten

Begroting 2016-2017 opbrengsten

besluit contributie

besluit vaststelling begroting

Geen reactie's

Geef een reactie