Vacature kascommissie

vacature kascommissie + reservelid

Vacature kascommissie

Beste leden en ouders van leden,

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteren wij als verenigingsbestuur ons financiële jaarverslag over het afgelopen jaar. De Kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De Kascommissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is.

De kascommissie heeft dus een zeer verantwoordelijke taak. Het is daarom van groot belang dat de Kascommissie deskundig genoeg is om een goede controle uit te voeren.

Wegens het aftreden van Sander Ettema is een vacature ontstaan in de Kascommissie. Wij willen Sander enorm bedanken voor zijn deskundige inbreng en verstrekte adviezen.

Tevens zoeken wij ook een reservelid voor de Kascommissie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar: renealbers@arnhemseboys.nl

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Arnhemse Boys Schuytgraaf

 

Geen reactie's

Geef een reactie