Voortgang van de gesprekken met de Gemeente Arnhem

Voortgang van de gesprekken met de Gemeente Arnhem

ARNHEMSEBOYS brief - koptekst

Beste leden, ouders, verzorgers en vrijwilligers van de Arnhemse Boys,

Na de vakantieperiode hebben we jullie geïnformeerd over onze gesprekken met de gemeente over het huren van het kantinedeel van ons complex. Wij merken ook dat we regelmatig langs de lijn gevraagd worden naar de stand van zaken en gaan dan graag in gesprek om de voortgang te bespreken. Met deze mail informeren we jullie weer.

Nog geen huurovereenkomst
We hebben nog geen definitieve huurovereenkomst met de gemeente maar zijn wel nog steeds in contact met elkaar. We spreken over ‘in contact zijn’, omdat de gemeente heeft aangegeven vooral via hun advocaat te willen onderhandelen. Tot op heden doen we dat, maar vragen we ook steeds om in gesprek te komen met een wethouder of betrokken ambtenaar. We blijven dit herhalen omdat we vinden dat we dan sneller tot afronden van dit vraagstuk kunnen komen. We merken namelijk dat de advocaat een formele houding aanneemt, meer dan alleen het kantinedeel wil regelen in de huurovereenkomst, steeds toch ruggenspraak met de gemeente moet houden en alleen per mail wil communiceren.

Snelle oplossing
Uiteraard streven we naar een snelle oplossing, maar wij hebben een verantwoordelijkheid voor onze club en wij willen de vereniging niet confronteren met te hoge huurlasten in de toekomst. Ondanks dat we in een vergevorderd stadium zijn, zijn er een aantal vragen die nog opgelost moet worden, zoals het BTW tarief, de eigendomssituatie van de keukeninventaris  en servicekosten.

Verificatievergadering faillissement SAS
De gesprekken met de gemeente over de huur van het kantinedeel komen onder andere door het faillissement van de Stichting Arnhem Schuytgraaf (SAS). De SAS beheerde namelijk de accommodatie. Het faillissement is echter nog niet uitgesprokken omdat de gemeente en de Arnhemse Boys een vordering hebben op de Stichting. Het is aan de gemeente en de Arnhemse Boys om overeenstemming te bereiken zodat vorderingen ‘vereffend’ kunnen worden. De verificatievergadering (lees uitspreken faillissement) bij de Rechtbank staat op 6 oktober. Dit is een belangrijke datum voor zowel de gemeente als ook de Arnhemse Boys om een overeenkomst te hebben.

We blijven jullie op de hoogte houden van de voortgang, maar schroom ook niet om langs de lijn de bestuursleden hierover aan te spreken. Het is namelijk beter uit te leggen dan alles in een mail uit te leggen. We hopen dat jullie hier begrip voor hebben en we gaan uit van een snelle oplossing waar de belangen van de Arnhemse Boys goed geborgd zijn.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Arnhemse Boys

Geen reactie's

Geef een reactie