Vrijwilligers gezocht voor de Fair Play commissie

Vrijwilligers gezocht voor de Fair Play commissie

Beste leden,

In het weekend van 8 en 9 december jl, hebben een tweetal bijeenkomsten bij ons op de club plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van “Stop agressie op de velden’.

RTV Arnhem heeft op de zaterdag opnames gemaakt. Wellicht heb je de beelden al bekeken.

Het is altijd afwachten hoeveel mensen uiteindelijk de moeite nemen om aanwezig te zijn. We moesten immers binnen korte tijd de nodige voorbereidingen treffen. Je hoopt natuurlijk op een zo groot mogelijke opkomst. Al met al zijn wij niet ontevreden. Zeker over de opkomst op zaterdag.

Wat we merken is dat er binnen de club deze week veel gepraat wordt over normen en waarden op en rond het veld. Dat was overigens ook al het geval voordat het noodlottige voorval plaatsvond in Almere.

Enkel twee bijeenkomsten organiseren is natuurlijk niet voldoende. We zullen nu moeten doorpakken en laten zien dat de Arnhemse Boys Schuytgraaf sportief gedrag wil stimuleren en ongepast gedrag wil uitbannen. Jan Willem en ik hebben de afgelopen week al diverse clubleden gesproken die hieraan hun steentje willen bijdragen. Dat is toch geweldig.

Vrijwilligers gezocht voor de Fair Play commissie

Om Fair Play binnen Arnhemse Boys Schuytgraaf handen en voeten te geven is het idee omarmt om een aparte commissie op te tuigen met een vertegenwoordiging vanuit de Jeugd en de Senioren. Fair Play gaat ons immers allemaal aan.

De Fair Play commissie krijgt als opdracht mee om de sportieve lijnen verder uit te zetten zodat straks iedereen (ook ouders!!) aangesproken kunnen worden op de normen en waarden die wij als club zo belangrijk vinden. Uitgangspunt is de ‘positieve benadering’. Daarmee bedoel ik dat wij positief gedrag zoveel mogelijk willen stimuleren. Positief gedrag is bovendien aanstekelijk!. Dat is een ander vertrekpunt, dan dat je ongewenst gedrag wil sanctioneren.

Het is overigens nadrukkelijk niet de bedoeling dat de Fair Play commissie een vuistendik handboek gaat schrijven over ‘Gij zult dit en Gij zult dat’.

Zoals gezegd hebben al een paar clubleden hun vinger opgestoken om op de één of andere manier hun bijdrage te leveren. Ik wil echter iedereen in de gelegenheid stellen om ook hun vinger op te steken om onderdeel te gaan uitmaken van de Fair Play commissie.

Voel je een rol voor jezelf weggelegd stuur mij dan persoonlijk een mailtje. Graag wel voor 31 december a.s.

Het plan is namelijk om uiterlijk in week 2 van het nieuwe jaar een bijeenkomst te organiseren om alle ideeën te inventariseren en te kijken welke ideeën op de korte, midden, en lange termijn uitgevoerd kunnen worden.

Laten we alvast proosten op een heel mooi en bovenal Fair voetbaljaar.

Met een sportieve groet,

Eric Reijnders Jan Willem Vaartjes

Voorzitter Jeugdvoorzitter

Tags:
Geen reactie's

Geef een reactie