Zonder vrijwilligers geen vereniging

Vrijwilligers

V.V. Arnhemse Boys Schuytgraaf is één van de oudste verenigingen van Arnhem en kent een roemruchte geschiedenis. De vereniging kent ook een lange traditie van betrokkenheid van leden en ouders. Door de geschiedenis heen heeft de vereniging een plaats verworven in de harten van velen. Velen die zeer goede herinneringen bewaren aan hun ‘Boys’.

Wij willen ook in deze tijd een vereniging zijn in de echte zin van het woord. Samen werken aan en versterken van ons Arnhemse Boys gericht op een optimale bloei en verenigingssfeer.

Probleemanalyse
Verenigingen worden in toenemende mate geconfronteerd met een afnemende belangstelling tot het doen van vrijwilligerstaken. Vrijwilligerswerk is daarmee een toenemend punt van zorg. Ook binnen onze vereniging is het inmiddels een belangrijk aandachtspunt.

Oorzaken zijn inmiddels door diverse sportbonden onderzocht en daarbij komt prominent naar voren dat het toenemende vrije tijdsaanbod op de eerste plaats komt. Verder gedragen mensen zich steeds vaker als kritische consumenten, die ‘waar’ voor hun geld eisen. De club wordt dus steeds meer gezien als aanbieder van sport en minder als iets waarmee je een band hebt. Die verenigingsband of betrokkenheid is echter een belangrijke voorwaarde voor een mogelijke inzet als vrijwilliger.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen binnen de verenigingen zelf. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan door overheden op verenigingen. Er moeten onderhoudstaken worden overgenomen, verenigingen een bijdrage leveren aan de activering van ouderen en het van de straat houden van de jongeren. De mogelijk grote maatschappelijke betekenis van verenigingen wordt aangesproken. Maar het legt wel een extra druk op de vrijwilligers van de vereniging. Tenslotte is er de enorme toename van wet- en regelgeving waar sportverenigingen aan moeten voldoen, wat zoal een toename van deskundigheid van het kader in het algemeen en van het bestuur in het bijzonder vraagt. Samenvattend kan men twee soorten vrijwilligersproblematiek opmaken:

1. Kwantitatieve vrijwilligersproblematiek, waarbij de nadruk ligt op een tekort aan vrijwilligers;

2. Kwalitatieve vrijwilligersproblematiek, waarbij het gaat om kennis en kunde die vereist is om een bepaalde functie uit te voeren

Motivatie
Waarom zou men vrijwilligerswerk doen?
Als vereniging stellen we dat vrijwillige inzet van leden noodzakelijk is om de kosten te beperken. Idealistisch stellen we dat vrijwilligerswerk een bijdrage levert aan een gezonde samenleving. Verenigingen zijn daarvoor van groot belang. Verenigingen zijn van en voor de leden. Zij kunnen dus in een hun bekende omgeving hun steentje bijdragen aan een gezonde samenleving. Natuurlijk heeft een ieder zo zijn persoonlijke motivatie vrijwilligerswerk te doen. Je kunt er veel plezier aan beleven en je legt vaak vriendschappelijke contacten met collega vrijwilligers. Het wordt gewaardeerd en het verbreed je levenservaring. Het is zondermeer leerzaam. Het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. Het zal je sociale vaardigheden bevorderen. Je kunt doen waar je goed in bent en nieuwe uitdagingen aangaan. Maar het is vooral erg prettig de resultaten van je inspanningen te ervaren. Allemaal zaken die je ook in het dagelijkse leven van pas komen. Een gratis leerschool voor het leven. Vrijwilligerswerk is dus vooral nuttig in heel brede zin.

Tijd
Voor veel mensen is de beschikbare vrije tijd een motivatie geen vrijwilligerswerk te doen. Er wordt door echtgenoten en samenwonenden vaak samen gewerkt. Dit betekent dat ook de zorgtaken thuis verdeeld zullen moeten worden. De beschikbare vrij tijd is in de loop der tijd dus minder geworden. We hebben het druk, druk, druk. Hier geldt echter de regel: vele handen maken ligt werk!

We willen graag voorkomen dat we in de vereniging te veel werk door een te beperkt groepje vrijwilligers laten doen. Het beeld doorbreken dat vrijwilligers bijna dag en nacht voor de club in touw zijn.

Of je nu een paar uur in de week vrijwilligerswerk zou kunnen doen of een paar uur in de maand. Of je zo nu en dan tijd hebt of één keer wat kan doen. Op doordeweekse dagen of in het weekend, er is altijd wel een taak binnen de vereniging die daarbij aansluit. Het functie overzicht van onze vereniging kent zo’n 20 taken.

Vrijwilliger bij v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf

Vrijwilliger zijn is een breed begrip. Dit kan zijn op bestuurlijk niveau, organisatorisch, kantine en de helpende hand tijdens een evenement. Bij de Boys is elke vrijwilliger gelijk, of u nou bestuurslid bent of de kaartjes bij wedstrijden verkoopt zonder u als vrijwilliger ontbreekt er een schakel. We doen het samen en streven naar betrokkenheid binnen de vereniging, maar willen dit ook als “Boys vrijwilliger” naar buiten uitstralen.

Het vrijwilligerswerk is door de jaren heen erg veranderd. Door de hoge levensstandaard in ons westerse land maken we het elkaar steeds moeilijker. Vrijwilliger zijn betekent verantwoordelijkheid op je nemen. Voor bepaalde functies vraagt dat veel van de vrijwilliger, deze persoon doet dat als hobby en krijgt er alleen waardering voor. En zelfs dat is soms ver te zoeken.

Toch kan een vereniging als v.v. Arnhemse Boys Schuytgraaf niet zonder u als vrijwilliger. Kom gerust eens kijken, informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Het is leuk werk, met leuke mensen in een schitterende accommodatie.

Voor aanvullende info mail naar info@arnhemseboys.nl