Werkzaamheden aan de rontonde Metamorfosenallee – Marasingel

Werkzaamheden aan de rontonde Metamorfosenallee – Marasingel

Aanleiding en doel

Omwonenden, ouders en kinderen ervaren het gebruik van de fiets- en voetgangersoversteek op de rotonde “Metamorfosenallee – Marasingel” als onveilig. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de bouw van de school (Confetti), hebben ertoe geleid dat de rotonde nu op een andere en intensievere manier wordt gebruikt dan oorspronkelijk was bedoeld. De gemeente Arnhem gaat daarom in en rond de meivakantie verbeteringen aanbrengen die moeten leiden tot een veiligere oversteek voor fiets- en voetgangers.

Verbeteringen en aanpassing op en nabij de rotonde

Op de rotonde heeft autoverkeer nu voorrang op fietsers en voetgangers. In de praktijk blijkt echter dat sommige auto’s toch stoppen, terwijl andere doorrijden. Dit veroorzaakt verwarring en onduidelijkheid voor weggebruikers. In de nieuwe situatie komt de fiets- en voetgangersoversteek wat verder van de rotonde te liggen en krijgen fietsers en voetgangers voorrang. Door deze aanpassingen wordt de situatie overzichtelijker en duidelijker voor de gebruikers van de oversteek.

De Metamorfosenallee is een lange rechte weg die onbedoeld uitnodigt tot hogere snelheden dan is toegestaan. Dit draagt ook bij aan de onveilige ervaring tijdens het oversteken van de rotonde. Op de Metamorfosenallee komt ter hoogte van Maneschijn en Vederwolk een voetgangersoversteek met drempel. Daarmee ontstaat niet alleen een nieuwe voetgangersverbinding maar ook een snelheid remmend obstakel in de Metamorfosenallee.

Tijdelijke afsluiting en omleiding tijdens de werkzaamheden

De gemeente Arnhem kiest ervoor om de werkzaamheden op en bij de rotonde zoveel mogelijk in de meivakantie uit te voeren. Op die manier is de overlast voor leerlingen van de Confetti en andere gebruikers minimaal. In de periode van 24 april tot en met 5 mei tussen 9:30 en 15:30 wordt de Metamorfosenallee tussen de rotonde en de rotonde bij het winkelcentrum afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Marasingel. Ook de bus zal in die periode via de Marasingel worden omgeleid. De bushalte “Metamorfosenallee” is in die periode dan ook buiten gebruik. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon gebruik blijven maken van de rotonde. Fietser moeten wel even afstappen!

 

Geen reactie's

Geef een reactie